Olet täällä

Viranomaiset käyttävät FTDNA:n tietokantaa!

Syksyllä 2018 Reuters uutisoi, että Kanadan viranomaiset käyttävät DNA-tietokantoja hyväkseen selvittäessään maahanmuuttajien etnistä alkuperää. Muutaman päivän kuluttua Canada Border Services Agency (CBSA) vahvisti uutisen BBC:lle todeksi. FTDNA kiistää tekevänsä yhteistyötä, tai ylipäätään tietävänsä mitään tästä asiasta. Aikaisemmassa artikkelissa kerroimme, kuinka kaikki maailman ihmiset saadaan DNA-rekisterien piiriin, vaikka heitä ei olisi testattukaan.Tämä edellä oleva on esimerkki siitä, että DNA-tietoja todella hyödynnetään. Kysymys on eettisistä periaatteista, jotka joko huomioidaan tai ohitetaan henkilöitä luokiteltaessa. Näissä tulkinnoissa voidaan yksittäistapauksissa voidaan tehdä räikeitäkin virheitä.

DNA ei missään tapauksessa kerro kansalaisuutta tai kansallisuutta. Vaikka tulos vahvasti osottaa henkilön perimän jonnekin alueelle, ei hän välttämättä ole itse eikä hänen vanhempansakaan koskaan oleskelleet tuolla alueella. Tiiviitä etnisiä ryhmiä on kauan ollut eri valtioiden alueella.

DNA-tieto sinänsä jo kertoo yksittäisestä henkilöstä paljon. Laajempaa tutkimusta varten tarvitaan henkilöstä myös ominaisuustietoja, jotta voidaan tutkia mitä mikäkin DNA-piirre käytännössä tarkoittaa. Kun DNA-tietoihin yhdistetään terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ja muiden toimijoiden rekistereitä ja tietokantoja, löydetään DNA:sta yhdistäviä tekijöitä ja näin voidaan luoda ennusmerkkejä, joiden perusteella tiedetään yksittäisestä henkilöstä yhä enemmän pelkän DNA-testin perusteella.

Sairastuvuuden riskin voi kompensoida toinen, tuntematon tekijä perimässä. Elintavoilla ja ympäristöllä on myös huomattavan suuri merkitys. Joka tapauksessa tieto sairastumisriskistä on yleensä ihmiselle koko elämään vaikuttava tieto ja antaa raskaalla tavalla motivaation kompensoida rskiä. Terveellisiä elintapoja kannattaa suosia, vaikka olisi täysin tietämätön kaikista perimässä saamistaan riskeistä. Elämää ei voi pidentää, mutta sitä voi lyhentää mahdollisimman vähän ja yleistä laatua parantaa. Yksikään savuke ei ole sinulle hyväksi, vaikka perimäsi olisi kuinka terve. Erityisen riskin tietävälle jokainen nautittu olut tai savuke on kuin naula arkkuun.

Tässä asiassa mielipiteet jakaantuvat voimakkaasti. Osa DNA-tutkituista kokee, että heillä ei ole mitään salattavaa ja heillä on asiat hyvin. Heistä (ja heidän lähipiiristään) saa selvittää mitä tahansa. Jotkut puolestaan kunnioittavat eettisiä periaatteita, eivätkä hyväksy ihmisten luokittelua sairastumisherkkyyden tai muiden ominaisuuksien eikä varsinkaan etnisen perimän perusteella, eivätkä siksi halua DNA:taan käytettävän mihinkään muuhun kuin sukulaisuuden selvittämiseen vapaaehtoisten DNA-osumien kanssa.

FTDNA on varsin avoin kaikenlaiselle tietojen käsittelylle ja sallii tietojen siirtämisen toisista tietokannoista omaansa ja toisin päin. Ancestry ja 23andMe noudattavat tässä toisenlaista politiikkaa.

A Miettinen