Olet täällä

Kommentteja sukututkimuskeskusteluun

Asiantunteva ystävämme, eläkeläinen I Virta kommentoi puhelinpalaverissamme viime päivien keskusteluissa esiin nousseita asioita sukututkimuksen näkökulmasta. Hän kertoi hämmästelevänsä päivä päivältä enemmän suomalaisten mielipiteiden kaksijakoisuutta. Toisaalta edellytetään turvallisuutta ja tietosuojaa, toisaalta suhtaudutaan siihen todella välinpitämättömästi tai lapsellisen hyväuskoisesti. Joskus suhtautumista ohjaa myös silkka tietämättömyys. Onpa tapauksia, joissa aivan tarkoituksellisesti on johdettu yksittäisiä henkilöitä harhaan. Keskustelun jälkeen häntä pyydettiin esittämään asiaa blogiimme. Hän kirjoitti luonnoksen, josta kokosin seuraavan tekstin.

Sukuyhdistykset ja laajoja tutkimuksia tekevät yksittäiset henkilöt ovat tehneet hienosti lain vaatiman rekisteriselosteen. Tätä tehtäessä ei selvästikään ole aina ymmärretty, mihin sitoudutaan. Teksti on sujuvasti kopioitu jostain toisesta selosteesta. Tämä havainto oli tuotu esiin internetin keskustelupalstalla.

Usein rekisteriselosteessa mainitaan, että ”Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle”. Kuitenkin tietoja käsitellään pilvipalveluissa ja sähköpostijärjestelmissä, joiden palvelimet sijaitsevat tämän alueen ulkopuolella. Esimerkkinä tästä on GMAIL, HOTMAIL, OUTLOOK  ja vastaavat sähköpostipalvelut sekä Google Drive ja vastaavat pilvipalvelut. Jos käyttäjiltä kysytään, ei heillä ole aavistustakaan, mihin tietoja on näiden kautta luovutettu. Yleensä käyttöehtoja ei ole edes luettu. Olisi syytä käyttää vain suomalaisia tai ainakin eurooppalaisia palveluja.

Microsoft News-palvelu sohaisi asiaa julkaisemalla DNA-testeihin liittyvän tekstin. Teksissä apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman kehottaa, että jokainen asiaa harkitseva vähintäänkin tutustuu valitsemansa palvelun käyttö- ja tietosuojaehtoihin.

Teksti oli linkitetty myös suomalaisten harrastajien some-ryhmään. Siellä asiaa kommentoitiin esimerkiksi näin:

Edelliselle kommentoijalle I Virta halusi sanoa, että kahvikupista DNA:n selvittäminen ei ole lainkaan yhtä yksinkertaista ja halpaa, kuin suoraan laboratorioon lähetetty ja lähettävän kustannuksella analysoitu näyte. Lisäksi tähän näytteeseen liitty henkilötietoja ja mahdollisesti jopa sukupuu, jonka avulla näyte voidaan laajentaa koskemaan koko lähipiiriä.

Kommentin loppuosassa on myös huomionarvoinen maininta. Välittömään vaaraan kukaan ei joudu, mutta ehkä pitemmällä aikavälillä ja muutkin kuin ko. henkilö itse voi törmätä DNA-tuloksen käsittelyyn muussa kuin toivotussa tarkoituksessa. Suomalainen sosiaali- ja vakuutusturva on vielä vahva, mutta ehkä se tulevaisuudessa muuttuu kohti ns. amerikan mallia, kun yhteiskunnanssa muutoinkin yksilöllisyys korostuu. Se on varma, että mitä enemmän näytteitä annetaan, sitä nopeammin niiden käsittely kehittyy. Tuloksella sinänsä ei le paljon arvoa, vaan arvo syntyy yhdistämällä ja analysoimalla tietoja eri lähteistä.

Tälle kommentoijalle Virta muistuttaa, että yhteiskuntajärjestyksen säilymisestä ei ole länsimaissakaan mitään varmuutta. Kommentti on kuitenkin hyvin erikoinen, sillä todennäköisimmät väärinkäytökset eivät liity etnisiin puhdistuksiin ja vastaaviin. Molemmat kommentit edustavat tyypillistä populismia, jossa asioita vähätellään ja muutellaan kohdistamalla huomio ääritapauksiin.

Tämä kommentti jatkaa samalla linjalla. Kyllä kaikkien maiden yhtiöiden on EU-markkinoilla noudatettava EU:n lainsäädäntöä. Jos muuta olisi, niin EU:n alueella olisi epätervettä kilpailua ja tavattoman vaarallisia leluja, kosmetiikka ja väärennöksiä... Surulliseksi vetää some-keskustelujen vakavasti esitetyt kannanotot, jotka edustavat melko suurta tietämättömyyttä.

I Virta kommentoi lopuksi vielä vahvasti ihmetystään siihen, mikä tavoite on tahoilla, jotka haluavat kiireellä koko Suomen väestön internetin tietokantaan. Kirjataan myös tämä osuus tähän, koska liittyy jotenkin asiaan.

Internetin sukupuilla ei ole juuri mitään tekemistä sukututkimuksen kanssa. Kyse on puhtaasti henkilöiden luetteloinnista, jossa elossa olevien tiedot ovat yleensä osittain salattuna, mutta kuitenkin melkoisen suuren joukon vapaasti nähtävillä. Kaikissa tiedoissa on paljon tahallisia ja vahingossa tehtyjä virheitä. Tätä luettelointia ei pitäisi sanoa sukututkimukseksi lainkaan. Oikeasti sukutaustastaan kiinnostuneet rajaavat alueensa sekä keräävät ja kirjaavat paljon muitakin tietoja ja historiaa. Paniikinomaisessa luetteloinnissa voi olla sama tavoite kuin mormonien projekteissa.

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että perheet voivat olla yhdessä tämän elämän jälkeen. Siksi on välttämätöntä vahvistaa suhteita kaikkiin sukulaisiin, sekä eläviin että kuolleisiin. Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että perheiden liittäminen ikuisesti yhteen on mahdollista pyhien sinetöimisseremonioiden avulla, joita toimitetaan temppeleissä. Näitä temppeliseremonioita voidaan myös tehdä sijaistoimituksena kuolleille. Tämän johdosta sukututkimus on mormoneille välttämätöntä valmistautumista temppelityöhön kuolleiden puolesta. Myöhempien aikojen pyhien uskonkäsityksen mukaan kuolleilla on vapaus valita, ottavatko he vastaan heidän puolestaan tehdyn työn vai torjuvatko he sen.

Vaihtoehtoisesti kyse voi olla digiajan keräilyharrastuksesta. Ihmiset keräilevät kaikenlaista moottorisahoista postikortteihin ja saavat kokoelmastaan tyydytystä.

M.K.

PS. Kommenton jatkossakin julkisessa keskustelussa esiin tulevia asioita. Tavoite on oikoa aivan räikeimpiä väärinymmärryksiä ja (usein tahallista) harhaan johtamista.