Olet täällä

Kysymyksiin vastauksia

Tämän sivuston ylläpito on muutaman henkilön harrastus. Kaikkiin tulleisiin kysymyksiin vastataan ja useita kysyjiä on voitu auttaa jonkin solmun ratkaisemisessa tai alkuun pääsemisessä. Sivustolle tulee ja saa edelleenkin tulla myös toistuvia kysymyksiä samasta aiheesta. Tällaisia ovat:

- Nimikeskustelu. Kukin merkitköön nimiä kuten oman tutkimuksensa kannalta parhaaksi näkee. Akateemista tutkimustyötä tekevät osaavat ns. viralliset nimikäytännöt, vaikka heilläkin on asiassa vaihtelua. Amatöörien kannalta olennaista on itselle mieluisa menettely.

- Facebook-ryhmät. Ryhmien ylläpitäjät ovat ryhmän diktaattoreita. Heillä on valta hyväksyä ja erottaa ryhmästä. Jos tässä yhteydessä tulee kysymykseen syrjintä, kunnianloukkaus tms. tulee ottaa yhteyttä ensin ryhmän ylläpitoon ja sen jälkeen tarvittaessa viranomaisiin tai lakiasiantuntijaan. Jokainen päättäköön itse, mihin ryhmään liittyy ja mistä eroaa tai ketkä erottaa. Suositellaan julkisia ryhmiä, joissa käytävä keskustelu on julkista kaikille, vaikka ryhmän ylläpitäjien oma ryhmä onkin salainen.

- Sukututkimusohjelmat. Ryhmä ei suosittele käyttämään tai välttämään mitään yksittäistä ohjelmaa. Vertailua ohjelmista on tehty monta vuotta, mutta sitä ei ehkä koskaan julkaista. Ryhmä ei pidä sukututkimuksena henkilöiden luetteloimista. Esim. Hiskin tai internetin sukupuiden täydentäminen pelkillä nimillä ja päivämäärillä ei ole sukututkimusta. HuMo-gen-ohjelman käyttöön tarjotaan apua ja muiden käyttäjien kokemuksia. Ohjelma on ilmainen asentaa omalle koneelle tai oman sukupuun voi laatia tämän sivuston tilaan ilmaiseksi. Sukupuun laatijoilla on erikseen ylläpito- ja lukijatunnukset.

- Lähdetietojen merkintä. Ryhmä suosittelee, että alusta alkaen merkitään tietolähteet. Merkintätapa on kunkin oma asia. Tässäkin akateemista tutkimusta tekevien menettelyt poikkeavat harrastelijoista. Tällä sivustolla on pyritty yhtenäistämään merkintöjä.

- DNA-testit. Ryhmä ei suosittele mitään yksittäistä tutkimuslaitosta. Suurin osa ryhmän jäsenistä on käyttänyt Ancestryä, jonka tuloksen voi kopioida muihin tutkimuslaitoksiin. Ennen testien tilaamista kannattaa tutustua asiaan huolellisesti. Väärää tietoa on tavattomasti liikenteessä.

- Henkilötietojen julkaiseminen. Ryhmä ei missään muodossa hyväksy elossa olevien tietojen julkaisemista ilman lupaa, joka on saatu niin että luvan antaja tietää, mihin lupa on annettu ja mitä siitä seuraa. Alaikäisten puolesta luvan voi antaa vain huoltaja. Ryhmän omissa tutkimuksissa sovelletaan pääsääntöisesti 60 vuotta kuolemasta –sääntöä, jos sukupuu ylipäätään julkaistaan kenellekään. Näissäkin tapauksissa arvioidaan tilanne aina tapauskohtaisesti jälkipolvien ja lähisukulaisten kannalta. Kukin julkaisija vastaa tietosuojasta oman sukupuunsa osalta.

- Tekijänoikeudet. Tekijänoikeuksiin ei voi ottaa kantaa tuntematta tilannetta tarkemmin. Varsinaisen tekijänoikeuden lisäksi on huomioitavissa luettelosuoja ja ns. isyysoikeus sekä hyvät tavat.

- Käytännesäännöt. Ryhmän näkemyksen mukaan käytännesääntöjen kuvaamat menettelyt ovat osittain epäselviä ja ristiriitaisia. Käytännesääntöjen tulisi ohjata harrastuksen käytänteitä ja niiden tulisi koskea kaikkia harrastajia yhdistyksen jäsenyydestä riipumatta. Sääntöjä ei oole suinkaan tarkoitettu lieventämään lain vaatimuksia. Epäselviin tilanteisiin ryhmä antaa oman näkemyksensä.

- "100 vuoden sääntö". Jotkut sanovat, että kun syntymästä 100 vuotta, henkilötiedot ovat julkisia. Mitään "100 vuoden sääntöä" ei ole olemassakaan. Tämä väärä tieto juontaa siitä, että useat lait määräävät salassapitoajaksi 50 vuotta kuolemasta tai, jos kuolemasta ei ole tietoa, 100 vuotta VIIMEISESTÄ merkinnästä viranomaisten asiakirjoissa. Usein henkilöstä on muitakin merkintöjä, kuin syntymätieto. Tämän jälkeenkään asiakirjat eivät ole sillä tavalla julkisia, että niitä voidaan esim, julkaista internetissä, vaan käyttö on määritelty laissa ja edellyttää käyttölupaa. Tätä väärää "100-v huhua" vahvisti se, että Sukuhakuri-keskustelupalstalla oli ylläpitäjien asettama rajoitus sataa vuotta uudempiin tietoihin. Käytönnössä rajoitus aikaa vuodesta 1900 eteenpäin.

- Blogi-tekstit. Ryhmä julkaisee satunnaisesti julkisia blogitekstejä. Osa on vain ryhmän sisäiseen käyttöön ja avautuu salasanalla. Kuka tahansa voi esittää tekstiä julkaistavaksi. Tarvittaessa muokkauksista sovittaan erikseen. Julkista tekstiä (ml. Facebookin julkiset ja julkisiksi katsottavat suljetut ryhmät) voidaan käyttää lähteinä. Syksyllä mukaan tulee uusi bloggaaja, jonka asiantuntevia tekstejä odotetaan mielenkiinnolla.

- Tämä sivusto. Sivusto on pienellä siivulla mainosrahoitteinen. Loppuosan kustannuksista kattavat ylläpitäjät, erityiskiitos eläkeläiselle I Virta.