Olet täällä

Erkki löysi virheen tuomiokirjasta!

Historiasta ja sukututkimuksesta kiinnostunut Erkki H otti yhteyttä seuraavanlaisella viestillä: Lapväärtin käräjillä 12-13.8.1712 mainitaan erään jutun yhteydessä päivämäärä 17.6.1712 ja että tuolloin on ollut lauantai ja seuraava päivä on ollut sunnuntai. Päiväyslaskurinne mukaan 17.6.1712 oli tiistai? Viestin perusteella arveltiin, että kyse on kalenterin muutoksista, mutta tietenkin tarkistettiin asiaa perusteellisemmin.

Kuva 1. Alkuperäinen merkintä renovoidussa tuomiokirjassa

Juuri tuona vuonna 1712 siirryttiin Ruotsin valtakunnassa erikoisesta ruotsalaisesta kalenterista juliaaniseen kalenteriin. Ruotsalainen kalenteri oli käytössä torstaista 1.3.1700 – perjantaihin 30.2.1712. Vuonna 1712 oli kalenterin vaihtamisen takia helmikuussa kaksi karkauspäivää. Juliaaninen kalenteri tuli siis uudelleen käyttöön lauantaina 1.3.1712. Vasta 1753 käyttöön tuli nykyinen gregoriaaninen kalenteri.

Silloisessa valtakunnassa ei tieto kalenterin muutoksista kaikkia läheskään reaaliajassa tavoittanut ja vanhasta tottumuksesta jatkettiin monessa paikassa vanhojen kalentereiden mukaan. Esimerkiksi eri puolilta Suomea löytyy kirkonkirjoista 18.2.1753 … 28.2.1753 syntyneitä, vaikka tuota aikaväliä valtakunnan virallisessa kalenterissa ei ole.

Mikä kalenteri oli Lapväärtissä käytössä?

  • Virallisen juliaanisen kalenterin mukaan 17.6.1712 oli tiistai, kuten laskurimme kertoo.
  • Ruotsalaisen kalenterin käyttöä jatkamalla olisi 11 karkauspäivää jätetty välistä 1700 … 1740. Siis myöskään 1712 ei olisi ollut karkausvuosi ja keskiviikkoa 28.2.1712 olisi seurannut torstai 1.3.1712. Tästä voi jatkaa päivään 17.6.1712, joka olisi ollut sunnuntai, ei siis lauantai.
  • Gregoriaaninen kalenteri tuskin oli käytössä, koska se tuli Ruotsissa käyttöön vasta 1.3.1753.
  • Tuskin mikään muukaan, esimerkiksi venäläinen kalenteri.

Tässä vaiheessa tiimimme asiantuntijat kiinnostuivat asiasta todella. Kalenterin koodaaja oli varma, että laskenta menee oikein. Hän halusi nähdä alkuperäisen dokumentin. Muutaman hetken jälkeen hän ehdotti, että ongelma lienee väärin asetettu. Dokumentin päivämäärä on lauantai 15.6.1712. Päiväys 15.6. on tosin kirjoitettu muista tuomiokirjan viitosista poikkeavasti. Mutta, edelleen on pieni ongelma.

  • 15.6.1712 oli virallisesti Ruotsissa käytetyn juliaanisen kalenterin mukaan sunnuntai eikä lauantai sekään.
  • 1.3.1712 käytöstä pois jätetyn ruotsalaisen kalenterin mukaan 15.6. olisi ollut perjantai, ei siis senkään mukaan lauantai.

Jos päivämäärä olisi 15.6, olisi merkintään sellainen selitys, että 1712 oikeuden käyttämässä kalenterissa on huomioitu vain yksi karkauspäivä virallisten kahden sijaan. Painettua kalenteria ei ehkä ollut käytettävissä lainkaan, päivämäärät räknättiin sulkakynällä arvokkaalle paperille tai liidulla rihvelitauluun. 1712 on juliaanisessa kalenterissa karkausvuosi ja oikeus oli laskenut uuden lauantaipäivän hieman väärin. Tässähän olisi aihetta laajempaankin tarkasteluun!

Erkki H oli sitä mieltä, että hän ja Lapväärtin historian (Lappfjärds historia I)  kirjoittaja K.V. Åkerblom ovat tulkinneet merkinnän olevan 17. Luvun päällä oleva kuukauden kirjoitusasun poikkiviiva hämää, mutta numero eroaa liikaa tekstin muista viitosista ollen selvästi seitsemän.

Kuva 2. Lappfjärds historia I, s. 202

Tapaus palasi "hoviin" ja ryhmä tarkasteli asiaa vielä uudelleen. Nyt kaikki halusivat nähdä alkuperäisen dokumentin kuvan. Kalenterin koodaaja totesi, että hänen tulkintansa oli ollut vain ehdotus. Nyt tarvitaan uusi ratkaisu. Entä jos päivämäärä onkin muistettu tai kirjattu väärin ja se pitäisi olla 7.6, jolloin ykkönen edessä on liikaa. Se olisi aivan virallisen, juliaanisen kalenterin mukaan lauantai. Tai vaihtoehtoisesti virhe on saattanut syntyä vasta renovointivaiheessa, 4 luettu seitsemäksi? Seuraava kalenterin mukainen lauantai olisi 14.6. Tuomiokirjassa muualla nelonen on kuitenkin hyvin erilainen, eli kyllä siihen 7 on kirjoitettu.

Asian tarkastelua laajennettiin ja niin Erkki H kuin tiimikin totesi, että muista merkinnöistä ilmenee oikeaa kalenteria käytetyn. Mm. Lapuan tuomiokirjan perusteella vahvistuu, että tuomiokunnassa on eletty oikean, virallisen kalenterin mukaan myös kalenterin vaihtumishetkellä. Lapuan käräjät ovat alkaneet torstaina 29.2.1712, jatkuneet perjantaina 30.2. ja edelleen jatkettu lauantaina 1.3 ja sitten on pidetty sunnuntai vapaana.