Olet täällä

DNA-sukupuu - koko suku yhdessä puussa

Asiantuntijamme laativat sukupuun, joka sopii kaikille ja kattaa kaikki sukulaiset. Sukupuu avautuu tästä linkistä! Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi. Vaikka kaavio on selkeä, seuraavassa hieman selitystä sen sisällöstä.

Lähtöhenkilö on keskellä vasenta laittaa. Lähtöhenkilön ympärillä on vihreällä merkitty lähisuku. Lähisuku on määritelty niin, että esimerkiksi lain näkökulmasta lähisukuun kuuluvat eivät voi avioitua keskenään. Niin, siis avioliittolain 2 luku määrää avioliiton esteet. Esteenä ei ole pelkästään geneettinen lähisukulaisuus, vaan avioliiton este syntyy myös adoption kautta.

Myöskään suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa olevan sukulaisen kanssa ei voi mennä avioon. Tämä ei toki kovin monen sukupolven yli ole mahdollistakaan. Todistettu maailmanennätys on ollut peräti seitsemän sukupolvea elossa samanaikaisesti, mutta kuusikin on jo hyvin harvinaista.

Veljen tai sisaren jälkeläisen kanssa avioliitto on mahdollinen oikeusministeriön luvalla.

Serkut (12,5 % yhteistä perimää) eivät kuulu lähisukuun. Avioliittolaki ei tunnusta erikseen kaksoiserkkuja (25 % yhteistä perimää), joten heidän tapauksessaan ei periaatteessa avioliittolaki aseta estettä. Eri valtioissa ja Yhdysvaltojen osavaltioissa avioliiton esteet vaihtelevat paljon.

Sukulaisten välisten avioliittojen motiivi on usein ollut taloudellinen, kun omaisuus on haluttu pitää samassa suvussa. Myös kuninkaallisissa perheissä sukulaisten liitot ovat olleet tavallisia.

Kaaviossa vihreällä merkityt löytyvät varmasti ja keltaisella reunaviivalla merkityt löytyvät hyvin suurella todennäköisyydellä autosomaalisen DNA:n testeissä. Punaisella merkitystä suurin osa jää löytymättä. Valkoisella merkittyjä ei löydetä juuri lainkaan. Jos valkoisella merkitty sukulainen löytyy DNA-testissä, kysymyksessä on joko sattuma tai sukulaisuus tulee jonkin toisenkin sukulaisuuden kautta.

Kun poikkeuksetta kahdella ihmisellä on useampi kuin yksi yhteinen esivanhempi, jolloin sukulaisuus summautuu useita reittejä. Näin muodostuvia sukulaisuuksia ei voi suoraan laskea yhteen. Yksi keino todennäköisen sukulaisuuden arvioimiseen on laskea sukulaisuuksista neliöllinen keskiarvo. Tämä onnistuu kätevästi laskurilla. On ihan tavallista, että esimerkiksi lähimmillään 5. serkuksi osoittautuvan henkilön kanssa löytyy sukupuusta kymmeniä yhteisiä esivanhempia ja yli sata erilaista sukulaisuutta. Yhteenlaskemalla summautuvaa sukulaisuutta ei yleensä kovin paljon lisää laskennallista sukulaisuutta saavuteta.

Kaaviosta voi havaita, että sukupuolella ei ole perimän laskennan kannalta merkitystä. Sukupuoli määräytyy vain yhdessä kromosomissa, kaikki muu on satunnaista ja yhteistä!

Erikoistapauksen kaaviossa muodostaa lähtöhenkilöstä suoraan ylös- ja alaspäin menevät linjat ja niiden erikoistapauksena isä- ja äitilinjat eli mies- ja naislinjat. Mieslinja periytyy Y-kromosomissa ja naislinja mitokondrion DNA:ssa. Näiden avulla voidaan sukulaisuus tunnistaa useiden sukupolvien taakse eli paljon pitemmälle kuin tehokkaasti sekoittuvalla autosomaalisten kromosomien perimällä. Tästä seuraa se, että täysosuman eli saman DNA:n omaavan kanssa mies- tai naislinjan yhteinen esi-isä tai -äiti voi olla satojen vuosien takana.

HuMo-gen tiimi