Olet täällä

Saunatauti ja istuinpäreet

Sukututkimuspalstalla Facebookissa kysyttiin kuolinsyystä ”saunatauti”. Kuolinsyynä saunatauti tulee harvoin vastaan ja kaikki tiedossani olevat tapaukset liittyvät Itä-Suomeen. Terminä 'tauti' ei viittaa yksittäiseen tapahtumaan, vaan pitempiaikaiseen sairauteen, jossa oli omanlaisensa tunnistettavat oireet. Itse kuolema ei välttämättä tapahtunut saunassa tai välittömästi saunomisesta aiheutuen. Synnytys tapahtui usein saunassa, mutta synnytykseen liittyville kuolinsyille oli omat terminsä olemassa.

Vepsäläisessä perinteessä sauna tuli pitää puhtaana, koska muutoin saunan haltija saunanisästä tai -emäntä saattoi lähettää sairauden, kylbetkipu (saunatauti) tai kylbetpagan (saunaihottuma). Kysymyksessä lienee siis ollut pahanlaatuinen ihosairaus tai tulehdus, joka yhdistettiin saunan epäpuhtauteen ja kuolinsyyhyn. Tauti saattoi aiheutua tietenkin jostakin muustakin syystä kuin saunan epäpuhtaudesta, mutta lopputulos oli saunataudiksi luokiteltavissa. Olosuhteet ylipäätään eivät olleet infektioista paranemiselle kovin suotuisat. Lopullinen syy saattoi olla esimerkiksi verenmyrkytys. Vuosisata sitten lääkäreitä tai lääkkeitä ei ollut kaikkien käytettävissä. Nykyään infektiosairauksiin on tehokkaita hoitoja ja lääkkeitä ja tarkka diagnosointi on melko helppoa.

Saunassa ja varsinkin entisaikojen savusaunassa oli puhtautta ja desinfioitumista edistäviä elementtejä (kuumuus, savu, veden käyttö), mutta ne eivät ehkä olleet kovin voimakkaasti vaikuttavia istuintasoilla ja saunan alaosissa. Istuinsuojana on käytetty pärettä (ns. pillun päre), aikansa pefletti. Sanonta että joku hajoaa ”tuhannen pillun päreiksi” on selitetty monella tavalla. Sanonta tulee kuitenkin siitä, että joku menee rikki (päreiksi) niin moneen osaan, että tilanne vastaa kuvaannollisesti tuhatta istumäpärettä tai ylipäätään pärettä. Pärekoneelta muodostuvat kasat olivat isoja kekoja täynnä kelvollisia päreitä ja kelvotonta silppua, joka oli lajiteltava. Vahvistettu sanonta jonkin särkymisestä siis.

I Virta