Olet täällä

Montako cM jaan veljenpojan kanssa?

Eräs huolestunut sukulaisuuden selvittelijä kysyi: Kuinka monta cM minulla pitäisi olla veljenpojan kanssa yhteistä? Kysyjä ei selittänyt enempää, miksi hän asian halusi tietää. Seuraavassa esitetään vastaus, joka näillä reunaehdoilla on annettavissa. Toki kysymystä tarkennettiin keskusteluissa ja vastaus saatiin tarkennettua. Se itse asiassa asettui varsin lähelle odotettua keskiarvoa.

Vastaus on sinänsä helppo, kysyjä on veljenpojan setä. On samantekevää, tarkasteleeko sukulaisuutta veljenpojan vai kysyjän suunnasta. Tästä taulukosta löytyy setä ja vastaus on 1405 --- 2341 cM, keskimäärin 1700 cM eli 25 %.

Mutta! Suomessa voi mennä naimisiin serkkunsa kanssa. Jospa veli on mannyt naimisiin serkkunsa ja samalla kysyjän serkun kanssa! Tällöin serkun kanssa jaettu osuus 12,5 % eli 850 cM vaikuttaa cM arvoa korottavasti.

Maksimissaan keskiarvo nousee lukemaan 31,3 % eli 2125 cM, mutta käytännössä on vähemmän, koska veli ja serkkupuoliso jakavat myös samaa perimää. Keskiarvo säilyy pelkästään veljen kautta tulevan veljenpojan kanssa jaettavan vaihtelun rajoissa. Todennäköisyys alemmille, alle 1500 cM oleville lukemille pienenee ja todennäköisyys yli 1900 cM arvoille kasvaa.

Veljenpojan kanssa jaettavaa lukemaa vastaavasti pienentää se, jos veli onkin velipuoli. Veljen kanssa jaetaan 50 %, mutta velipuolen kanssa 25 %. Silloin myös veljenpojan kanssa jaettava perimä puolittuu, eli on sama kuin serkulla, 12,5 % ja 850 cM.

Kaukaisimmassa tapauksessa veli onkin kasvatti- tai ottopoika, joka ei ole sukua lainkaan. Silloin veljenpojan kanssa jaetaanakin nolla eli ei löydy lainkaan tunnistettavaa sukulaisuutta.

Kysyjälle voi siis vastata, että tällä asettelulla vastaus voi olla noin 0 cM … 2500 cM.

A.M. (ja I.V.)