Olet täällä

Hyödyllisiä taitoja

Sukututkijan on tietenkin tunnettava sukututkimuksen perusteet ja käytänteet sekä asiaan liittyvät lakien ja asetusten vaikutukset. Seuraavassa joitakin muita hyödyllisiä taitoja ja niihin saatavia apuja.

Ruotsin- tai venäjänkielen perusteet

Pelkkien kirkonkirjojen, Hiskin ja muiden perusvälineiden avulla sukututkimus onnistuu ilman vanhan ruotsinkielen osaamistakin. Jos tietoja ja tarkennuksia etsii tuomiokirjoista, vanhoista sanomalehdistä ja muista vanhoista dokumenteista, törmää helposti kielimuuriin, vaikka ruotsia olisi opiskellutkin. Vanha ruotsinkieli käsin kirjoitettuna on hankalaa jo käsialan tunnistamisen osalta. Perussanaston oppii helposti ja samalla kielitaitokin voi kohentua. Ja kun kaverit tarvittaessa auttavat, ei periksi kannata heti antaa. Itä-Suomen ortodoksiseurakunnissa dokumentit ovat vastaavasti venäjäksi, joka onkin jo hankalampi tapaus. Internetissä on sanastoja, jotka auttavat tulkitsemaan kuolinsyitä, ammatteja, perhesuhteita jne.

Sukututkimusohjelman tunteminen

Käytössä olevaan ohjelmaan kannattaa tutustua aluksi vaikka kokeilemalla. Ohjelmissa voi olla oikopolkuja ja avustajia, joilla voi kätevästi tehdä toistuvia asioita. Aikaa voi säästyä ja virheitä voi välttää käyttämällä ohjelmaa sen suunnittelijan ajattelemalla tavalla. Lue siis käyttöohje!

Alueen ja sen historian tuntemus

Sukututkimuksen edistyessä väkisinkin samalla perehtyy alueen kulttuuriin, historiaan, nimistöön, jopa maantieteeseen. Oudolta alueelta tietoja selvittäessä tulee olla erityisen huolellinen lähteiden merkitsemisessä ja paikkojen nimissä. Hyvä on myös huomioida, onko alueella mahdollisesti käyttökielenä ollut esimerkiksi ruotsinkieli tai venäjä. Ei kannata epäillä kysyä apua aluetta tuntevalta sukututkijalta, jos teksti on epäselvää. Alueen tuntevalle esimerkiksi talojen ja kylien nimet ovat tutumpia.

Verkostoituminen

Sukututkija voi tehdä selvityksiään täysin yksin. Silloin painii samojen ongelmien kanssa kuin muutkin samoja kirjoja tai sukuja tutkineet ja ehkä toistaa samat virheet. Kannattaa siis verkostoitua alueen muiden tutkijoiden kanssa, sikäli kun siihen ovat halukkaita. Verkostoituminen on tehokkainta yhdistyksessä, jossa tavataan kasvokkain. Somessa ja keskustelupalstoilla toki voi myös keskustella, mutta se on kovin pintapuolista verkostoitumista.

Tekninen osaaminen

On hyvä osata auttavasti joku ohjelma, jolla voi käsitellä kuvien tekstejä luettavaksi, henkilöitä tunnistettavaksi tai sukututkimuksen osana julkistavaksi. Tällä sivustolla on asiaa kuvankäsittelystä.

Tekstin tuottamiskyky on tärkeä. Tekstin tulee olla helposti luettavaa ja sujuvaa. Tässä kannattaa käyttää muita apuna. Tällä sivustolla on asiaa julkaisemisesta.