Olet täällä

Paikannimet sukutiedostoissa

Seurakuntien ja muiden hallinnollisten tai maantieteellisten alueiden nimiä voi sukutukimuksessa käsitellä monella tavalla. Suomalaisessa Sukupuussa pyritään vaihtoehdon 3 mukaiseen käsittelyyn, koska tiedot on julkaistu etupäässä muiden kuin aluetta hyvin tuntevien ja kokeneiden sukututkijoiden katseltavaksi..

1. Kirjataan paikannimet sellaisena kuin ne ovat kirkonkirjoissa, eli seurakuntina ja kyläkuntina.

Tästä tavasta on se etu, että myöhemmin esimerkiksi syntymäpaikasta näkee suoraan, minkä seurakunnan kirkonkirjoista henkilön syntymätieto löytyy.

Haittapuolena on se, että seurakunnat ovat aikoinaan olleet laajoja ja osin hankalasti nykyisiin kuntarajoihin yhdistettävissä. Seurakunnan nimi voi johtaa nykyiseen kuntaan, joka on huomattavsti pienempi alue ja kaukana todellisesta syntymäpaikasta. Muutamissa tapauksissa henkilön tai perheen tietoja löytyy useamman seurakunnan kirjoista.

2. Kirjataan paikannimeen seurakunnan lisäksi kunnan nimi nykyisen kuntajaon mukaisesti.

Tällä tavalla lukija pystyy paremmin paikallistamaan missä henkilö on asunut ja vaikuttanut.

Toisaalta tiedossa sekoitetaan vanhoja nimiä, joita ei enää siinä mielessä ole ja nykyisiä nimiä, joita ei henkilön eläessä ollut.

3. Kirjataan paikannimet eri tavoin niiden asiayhteyden mukaan.

Pääsääntönä, että seurakunnallisiin tapahtumiin liitetään seurakunta ja "maallisiin" tapahtumiin nykyinen paikka. Tämä tarkoittaa, että syntymäpaikka on nykyisen kunta- ja aluejaon mukainen. Kastetiedon yhteyteen merkitään paikaksi tapahtuma-aikainen seurakunta. Vastaavasti kuolinpaikka merkitään nykyisellä paikan nimellä ja hautaustiedon yhteyteen kirjataan silloinen seurakunta. Vihkipaikka on myös seurakunta, koska asuinpaikka pyritään kirjaamaan henkilö- ja perheteksteihin. Tällä tavalla lukija pystyy paikallistamaan henkilön elinalueen omaan kokemuspiiriinsä helpommin. Tarvittaessa tiedon alkuperä löytyy aina lähdeviitteistä.

Haittapuolena voisi pitää, että kuntajaot muuttuvat edelleen. Se on kuitenkin tuttua sukututkimuksen tulosten lukijoille ja heidän on siihen helpompi orientoitua kuin vuosisatoja vanhaan seurakuntajakoon, eli muuttuvaa kuntajakoa ei ole tiedostoihin ihan kiireellä päivitettävä, josko lainkaan.

Tässä menettelyssä on tavoitteena, että lukija kykenee paikallistamaan nykyiseltä kartalta alueen, jolla henkilö on asunut ja vaikuttanut. Suomalaiseen Sukupuuhun on lisäksi integroitu Google-maps -sovellus, jolloin paikallistaminen tapahtuu automaattisesti.