Olet täällä

Sukututkijan tietolähteitä

Tässä on esitelty lyhyesti tietolähteitä, jotka soveltuvat myös aloitteleville sukututkijoille. Osaa lähteistä on käsitelty vielä tarkemmin erikseen näillä sivuilla. Kokeneet ja koulutetut sukututkijat löytävät ja osaavat käyttää vielä vaativampiakin lähteitä.

Henkilöhaastattelu

Aloita tiedon kerääminen lähipiiristä. Vaikka muistinvarainen tieto ei ole aina täsmällistä ja luotettavaa, saat joka tapauksessa mielenkiintoisia tiedon muruja ja vinkkejä. Samalla tutustut lähisukulaisiin, yleensä vanhempiin henkilöihin, entistä paremmin. Kerro kysymättä, mitä olet tekemässä ja miksi kyselet. Älä tivaa tai painosta, vaan anna ihmisille aikaa muistaa ja mahdollisuus korjata tai taydentää. Jutustele myös muista asioista. Auta heitä järjestämään valokuviaan ja kirjaamaan muistiin niissä esiintyviä henkilöitä. Kuvista nousee esiin paljon muistoja. Muistinvarainen tieto kirjattuna pieninäkin palasina, on arvokasta myöhemmille sukupolville. Kysy lupa nauhoitukseen ja videointiin, koska muuten voit syyllistyä jopa rikokseen.

Perheen asiakirjat

Perhearkistoissa on yleensä jonkinlaisia dokumentteja, joista pääsee hieman eteenpäin tai voi täydentää puuttuvia tietoja. Vihkitodistuksia, kastetodistuksia, kuolinilmoituksia, vanhoja lehtileikkeitä, kirjeenvaihtoa, kalentereita, päiväkirjoja, perheraamattu, kauppakirjat, koulu- ja työtodistukset, valokuvat jne.

Internetin hakupalvelut

Google ja monet muut hakupalvelut ovat käteviä. Hakupalvelujen avulla voi löytää jo julkaistuja sukututkimuksia, henkilörekistereitä ja muuta tietoa. Muista kuitenkin tietojen luotettavuuden arvioiminen ja niiden tarkistaminen! Muista myös, että on muitakin hakupalveluja kuin Google.

- www.google.com
- www.altavista.com
www.yahoo.com
- search.msn.fi
- www.lycos.com
- www.hotbot.com
- www.ask.com
search.yippy.com

Sukututkimussivustot

Sukututkijoita palvelee Internetissä tavattoman suuri määrä maksullisia ja ilmaisia sivustoja. Näitä on erikseen tämän sivuston linkkikokoelmassa.

Kirjastot

Kirjastoissa on hyviä palveluja sukututkimukseen, Internet, mikrofilmejä ja suuri määrä sukututkimusta suoraan koskevaa tai muuta tutkijalle tietoja antavaa kirjallisuutta. Esimerkiksi kyläkirjoissa voi olla kylän asukkaat esitelty aivan nykypäivään saakka. Erilaisista matrikkeleista löytyy maatilojen, sotilaiden, ylioppilaiden ja muiden opiskelijoiden nimiä ja muita tietoja. Alueellisia historiakirjoja ja lehtiartikkeleita kannattaa myös etsiä. Yhdistäminen oikeaan henkilöön tutkimuksessa vaatii vielä usein jotain muuta tietoa. Kirjoihin ja tietoihin kannattaa tutustua siksikin, että niistä saa käsitystä paikallisista olosuhteista eri aikakausina.

Vanhat sanomalehdet

Vanhoja sanomalehtiä tai leikkeitä voi löytyä perhearkistoista. Vanhoja lehtiä löytyy hyvin kansalliskirjaston Internetsivuilta ja ensimmäisenä paikallislehtenä vanhoja Jämsän seutu -lehtiä löytyy digitoituna (ei löydy enää). Kirjastoista ja myös suoraan toimituksista voi vanhoja lehtiä kysyä. Lehtiartikkelit on tehty julkaisuajankohdan tiedonvälitykseen eikä tiedot aina riitä henkilöiden varmaan tunnstamisen, siksi nimiä ja tutkimustietoja ei voi suoraan yhdistellä. Samalla alueella on saattanut olla useitakin saman nimisiä henkilöitä, eikä lehtien tiedot aivan aina ole oikein.

Hautakivet

Hautakiviä voi käydä kuvaamassa itse tai kuvia voi vaihtaa toisen paikkakunnan tutkijan kanssa. Suomessa hautakivistä ei ole saanut tehdä julkista rekisteriä. Ulkomaisia hautasivustoja on olemassa muutamia. Niistä voi etsiä ulkomaille haudattuja, mutta myös suomalaisia hautatietoja niissä esiintyy. Yksi suosituimmista on Find a Grave.

Väestörekisterikeskus

Väestorekisterikeskuksen osoitepalvelusta voi hakea maksullisesti Suomessa vakinaisesti asuvien, 15 vuotta täyttäneiden henkilöiden vakinainen ja tilapäinen osoite tai postiosoite. Mikäli henkilö on kuollut, luovutetaan palvelusta kuolintieto. Osoitteen saa vain yksilöidystä ja yksiselitteisesti tunnistetusta henkilöstä, joka ei ole kieltänyt osoitteensa luovuttamista. Osoitteesta veloitetaan myös, jos vastauksena saadaan tieto siitä, ettei haettua henkilöä tunnistettu annetuilla hakuehdoilla tai hänen osoitettaan ei voida luovuttaa.

Kirkkoherranvirasto

Kirkonkirjoihin on dokumentoitu enemmän tai vähemmän kattavasti kaikkien suomalaisten seurakuntien asujaimistoa. Rippikirjoissa on perhekunnittain seurakunnan asukkaat, joihin liittyviä tapahtumia on myös syntyneiden, kuolleiden ja vihittyjen kirjoissa sekä muuttaneiden luetteloissa. 1686 annettu kirkkolaki määräsi kirkonkirjat ylläpidettäväksi, mutta jo sitä ennen Turun piispa Johannes Gezelius sai aikaan, että joissakin seurakunnissa kirkonkirjat alkavat 1660-luvulta. Gezelius on kirkollisen kansanopetuksen käynnistäviä voimia. Vanhimpia kirkonkirjoja on digitoitu ja julkaistu internetissä sellaisenaan tai tietokantoihin kirjoitettuna esimerkiksi näissä kokoelmissa:

- hiski
- sshy

Myöhemmin kirkonkirjoja on joidenkin seurakuntien osalta palanut tai muuten tuhoutunut (mm.Turun palo). Näiltä osin täytyy tyytyä muihin lähteisiin tai todeta sukuhaaran selvittäminen mahdottomaksi.

Kirkkoherranvirastoissa aukioloaikoja on rajoitettu ja tilat voivat olla niukat. Myös aineistoihin käsiksi pääsemistä on viimeaikoina voimakkaasti rajoitettu. Jotkut virastot eivät ota tutkijoita lainkaan vastaan. Seurakunnista voi tilata tutkimuksia tuntihinnalla. Tilaus on oltava kirjallinen ja tehtäväksianto selkeä. Kokemusten mukaan seurakunnista saa oikeita ja luotettavia tietoja melko edullisesti. Tosin seurakunnista on joskus vastauksina tullut tietoja väärästä henkilöstä tai virkatodistus voi olla merkitty tehdyksi perunkirjoitusta varten. Silloin virkatodistuksessa on myös henkilötunnus. Henkilötunnuksia ei kannata kerätä ja tietojen kirjaamisen jälkeen virheellinen todistus kannattaa hävittää. Joissakin seurakunnissa palvelunjonot ovat useita kuukausia ja tiedon saamiseksi pitää olla kärsivällinen.

Muut arkistot'

Kun lähiympäristön tiedot on hyödynnetty eikä Internetistä löydy tietoja, tulee tehtäväksi matkoja seurakuntien ja muiden tahojen arkistoihin. Kun on ensin jonkin verran tehnyt tutkimusta, osaa paremmin hyödyntää arkistossa käynnin. Maakunta- ja muihin arkistoihin on hyvä siirtyä sitten, kun on kokemusta tiedon keräämisestä ja ehkä jonkin verran kirkonkirjojen lukemisesta. Arkistoissa kyllä aloittelija saa hyvää apua, jos henkilökunta vaan sellaiseen ehtii. Tutkijasalista kannattaa varata paikka etukäteen. Aineisto on pääosin mikrofilmeillä. Arkistoja ovat esimerkiksi

maakunta-arkistot
- sota-arkisto

Väestökirjanpito

Suomalaisia on alettu kirjata verotusrekistereihin (maakirjoihin) 1500-luvulla. Silloin luettelointi koski tilallisia ja heidän maksamiaan veroja. Verotus ja veroluettelot laajenivat ja 1600-luvulla alettiin ihmisiä kirjata henkikirjoihin.  Suomen asutuksen yleisluettelo (SAY) on vuosilta 1539 alkaen säilyneiden maakirjojen, kymmenysluetteloiden ja henkikirjojen avulla tehty luettelo, joka ei koskaan ole lopullisesti valmistunut. SAY on kuitenkin käyttökelpoinen ja huolellisesti käytettynä varsin luotettava sukututkijoiden tietolähde. 

Muiden tekemät tutkimukset

Muiden tekemiä tutkimuksia voi ostaa kirjana, lukea internetistä tai vaihtaa. Suoraan sukututkijaan voi ottaa yhteyttä, jos saa tietää jonkun tutkivan vaikka samaa seurakuntaa. Kohteliasta on vaihtaa tietoja, jos tutkimuksen tekijä käsittelee samaa sukupiiriä ja mainita omassa tutkimuksessa käytetty lähde. Toisen tutkimuksesta löytyvistä virheitä voi myös laittaa kohteliasta palautetta. Monet virheet, varsinkin vanhimpien ja hankalasti tutkittavien tietojen kohdalla, ovat kopioituneet moniin tutkimuksiin. Huomioi myös tekijänoikeudet.

Ulkomaiset rekisterit

Etsittäessä ulkomaille muuttaneita sukulaisia, on turvauduttava ulkomaisiin rekisterihin. Suomessa on julistettu kuolleeksi monia henkilöitä sen paremmin todellista kohtaloa selvittämättä. Sellaiseen ei yhteiskunnalla olisikaan ollut mitään mahdollisuutta, mutta näin perinnönjaot ja muut viralliset asiat on saatu virallisesti hoidettua. Linkkejä ulkomaisiin rekistereihin on myös koottu näille sivuille.

Ostopalvelut

Aina on mahdollista ostaa sukututkimus. Tarjolla on monen hintaista ja tasoista palvelua. On sellaistakin, että varmasti saat yhteyden johonkin merkkihenkilöön.

Sukututkimus tai esipolvet kuvaava taulu on hyvä syntymä- tai hääpäivälahja! Mutta älä osta virheellistä tietoa. Tämän sivuston kautta saat yhteyden sukututkijoihin, joilta saat kustannustehokkaasti luotettavan selvityksen haluamassasi laajuudessa ja tulokset halutessasi valmiina tauluna.