Olet täällä

1918 kaatuneiden kuvia

Valokuvaaminen oli jo 1918 varsin yleistä. Sisällissodan 1918 sotilaita valokuvattiin sisällissotaan valmistauduttaessa ja sen aikana rintaman molemmilla puolilla. Kuvien tarkoitus oli jättää muisto omaisille ja muille läheisille, jos kohtaloksi tulisi kaatuminen tai katoaminen. Valokuvan avulla henkilö tunnistetaan monissa muissakin sotaan liittyvissä tilanteissa.

Tekeillä on kuvakokoelma sisällissodassa 1918 kaatuneista, joiden kuvia on julkaisusta "Kansalaissodassa kaatuneitten ja murhattujen työläisten muistojulkaisu", vuodelta 1928. Kuvat yhdistetään tietoihin, jotka on koottu Sotasurmat-tietokannasta. Yhdistäminen on vielä kesken, eikä ole tietoa koska se valmistuu.

Yhdistettäessä on tullut esiin, että noin 40 % kuvista ei löydä vastinetta tietokannasta. Syynä on joko liian vähäiset tiedot ja yleinen nimi tai nimeä ei löydy ensinkään. Huomattava määrä on ilmennyt myös ristiriitaisuuksia muuten varmoina pidettävissä tapauksissa. Erityisesti päivämäärissä on eroja, mutta myös nimissä. Syntymä- ja kuolinpaikoissa on myös eroja, esimerkiksi toisessa lähteessä on Forssa ja toisessa Tammela tai vastaavasti Helsinki/Suomenlinna, Riihimäki/Hausjärvi, Kuusankoski/Valkeala jne. Usein näistä pienistä eroista huolimatta henkilö on voitu riittävällä varmuudella tunnistaa ja eri lähteiden tiedot yhdistää. Osaa kuvista ei voitane yhdistää koskaan kehenkään määrättyyn henkilöön.

Kuvien käsittelijät tulivat siihen tulokseen, että kaatuneista ei ole tarkoituksella annettu oikeita tietoja tai sitten lähteet ovat olleet todella hankalasti tulkittavia. Yhdistämisen joskus valmistuttua tehdään kattava vertailu kirkonkirjoihin ja katsotaan kummassa kokoelmassa tiedot ovat oikeammat.

Kuviin tässä ja muissa kokoelmissa on liitetty myös viittauksia kirjallisuuteen ja muihin lähteisiin, joissa henkilöitä on mainittu. Viittausten on tarkoitus auttaa esimerkiksi sukututkijoita tai muita henkilön tiedoista kiinnostuneita löytämään lisätietoja.

Sivustolle on aikaisemmin tehty, myös talkoovoimin, kokoelma Vapautemme Hinta. Siinä on kokoelma talvisodassa kaatuneita, joiden kuvat on julkaistu kirjassa Vapautemme Hinta.

Kuvakokoelma on vapaasti käytettävissä, mutta nauttii luettelosuojaa. Kuvia voi käyttää yksityisiin tarkoituksiin omien sukulaisten osalta lähde (www.humogen.net) mainiten. Esimerkiksi uutta sähköistä kokoelmaa kuvista ei saa muodostaa. Kokoelman tekijänä on rekisteröimätön yhdistys, käytännön työtä tekee vähitellen kaksi eläkeläistä sivuharrastuksena, kun ulkona on huono sää.