Olet täällä

Genin virallinen vastine

Alempana blogissa oleva blogiteksti  oli aiheuttanut erään Genin kuraattorin tekemän ylilyönnin. Tässä Genin virallinen vastaus, jonka mukaan tekstissä ei ole mitään syytä loukkaantua. Kyseinen kuraattori närkästyi, kun hänen harhaanjohtava ja käytännesääntöjen vastainen toimintansa nostettiin esiin. Tulossa on tähänkin liittyen vielä lisää, joten pysy kanavalla!

1. VIESTI:

Tervehdys,

Tilisi on erehdyksessä lukittuna, kun käyttäjä loukkaantui artikkelista osoitteessa http://humogen.net/node/71 ja raportoi sen ilkivallaksi. Tätä ilmoitusta ei voida hyväksyä, ja olemme puhuneet tälle käyttäjälle selvin sanoin, että raportointityökalu on tarkoitettu vain estämään jaettuihin sukupuihin kohdistuvaa ilkivaltaa. Luimme artikkelin (parhaalla mahdollisella tavalla Google Translaten avulla) emmekä loukkaannu arvostelusta. Koska tässä on tilaisuus, vastaamme kahteen niistä:

1 Kirjoitit kyvyttömyydestä poistaa tietoja jaetusta sukupuusta: tämä on luonnollinen seuraus yhteistoiminnasta. Olemme automatisoineet sellaisten tietojen poistamista, joita ei ole jaettu (esimerkiksi jos viisi ihmistä on erillisessä puussa ja kaikki 5 sulkevat tilinsä, puu poistetaan). Jos puusi on yhdistetty Maailman Sukupuuhun ja suljet tilisi, saat vaihtoehtoja, mitä tehdä yksityisille profiileille lähelläsi, voit poistaa myös ne. Ja asiakaspalvelumme auttaa mielellään käyttäjiä poistamaan tietonsa, jos heillä on huoli tietosuojastaan.

2 Mitä tulee ajatukseen, että käyttäjiä houkutellaan etsimään kyseenalaisia yhteyksiä kuuluisiin profiileihin; kokemuksemme mukaan tämä sukuyhteys on melkein aina tarkempi kuin yksittäisten sukututkijoiden tekemät sukupuut. Selvästi asiat ovat epätarkempia, kun mennään alueelle, joka on ennen kirjoitettuja dokumentteja. Valtaosassa sukututkimustyöstä Geni-sukupuussa, josta yli 200 vapaaehtoista kuraattoria huolehtii, on vähemmän virheitä. Lisäksi, kun virheitä löytyy, niitä voidaan korjata yhdessä paikassa, toisin kuin sivustoissa, jotka kannustavat käyttäjiä kopioimaan toistensa työtä omaan puuhunsa; kun virhe on kopioitu kymmeniä kertoja, on sen korjaaminen mahdotonta.

2. VIESTI:

Kiitos informatiivisesta vastauksesta. Ymmärrämme, että monissa Euroopan maissa on erittäin tiukka tietoturva, ja se on yksi syy siihen, että kaikki elävien henkilöiden profiilit Genissä ovat yksityisiä, lukuun ottamatta niitä, jotka meidän kuraattorimme nimeävät "Master Profiileiksi", esimerkiksi tunnetut henkilöt (kuten Wikipedia). Lisäksi meidän käyttöehtojemme ensimmäisessä osassa ( "I. EHDOT") edellytetään, että käyttäjät hyväksyvät, ettei heidän tuottamansa tieto riko sovellettavaa lakia tai asetusta. Emme voi tietää ja valvoa lakia jokaisessa maassa, mutta voimme pyytää ja pyydämme, että käyttäjiemme noudattavat paikallisia lakeja.

Ystävällisin terveisin,

 

ALKUPERÄISET

 

1. MESSAGE

Greetings,

Your account was mistakenly locked after a user took offense at the article you wrote at http://humogen.net/node/71 and reported you as a vandal.  This is not acceptable and we've spoken to this user in no uncertain terms that the purpose of the reporting tool is ONLY to prevent vandalism to shared tree.  We read the article (as best we could using Google Translate) and take no offense at the criticisms you wrote.  Since we have you here, I'd like to respond to two of them:

1 Regarding the inability to remove information you've contributed, once the tree is shared: this is a natural consequence of collaboration.  We have automated procedures to remove data that is not shared (for example, if five people are in an isolated tree and all 5 close their accounts, the tree is deleted; if you have connected your tree to the World Family Tree and close your account, you are given options for what to do with the private profiles near you, including to delete them).  And our Customer Service team is happy to help users with special privacy concerns remove their data from Geni.

2 Regarding the notion that users may be lured to Geni based on dubious connections to famous profiles: it has been our experience that our collaborative tree is almost always more accurate than individual family trees built by solo researchers.  Clearly things get less clear once we get into areas that pre-date written records, however for the vast majority of genealogy work, Geni's tree as maintained by over 200 volunteer curators has fewer errors.  Furthermore, when errors are found they can be corrected in one place, unlike sites that encourage users to copy each others' work into their own trees; once a mistake is copied dozens of times, there's no correcting that for everyone.

2. MESSAGE

Thank you for your informative reply.  We do understand that many European countries have strict privacy controls, and it is one of the reasons that all living profiles on Geni are private, except those that our curators designate "Master Profiles" for notable figures (similar to Wikipedia, for example).  Furthermore, our terms of service first section ("I. Eligibility") requires that our users agree that the information they provide does not violate any applicable law or regulation.  We cannot know and enforce the laws of every country but we can (and do) demand that our users comply with their local laws.

Kind regards,